Uw voordeel bij Van Nes Schoonmaakservice

Uw voordeel bestaat er allereerst uit dat u zich geen zorgen meer hoeft te maken over het schoon zijn en schoon blijven van uw gebouw.

Onze afspraken zijn helder, de prestaties meetbaar en u krijgt eenvoudige inzicht in de werkzaamheden en de historie daarvan. We presenteren deze informatie op een heldere wijze waardoor het voor u ook eenvoudiger wordt om uw inspanningen voor het beheer van het gebouw met anderen te delen of aan anderen te verantwoorden.

Doordat we Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen belangrijk vinden, werken we op een wijze en met materialen die het milieu zo min mogelijk belasten en die passen bij goed werkgeverschap, diversiteit en arbeidsparticipatie van mensen.

Indien u MVO zelf ook belangrijk vindt, dan heeft u aan ons een partner die op één lijn met u zit.

We lichten graag enkele voorbeelden voor u toe
  • U krijgt inzicht in inventarisaties, calculaties, facturen, werkplanningen en inspecties.
  • Via het logboek blijft u op de hoogte van bijzonderheden en kunt u extra wensen aan ons doorgeven.
  • Onze medewerkers worden getraind om alert te zijn op deze onzichtbare vervuiling van het sanitair. U weet daarom dat uw sanitair echt schoon is. Bij een controle kunt u dit zelf beoordelen.
  • Doordat de dienstverlening nauwgezet gevolgd wordt en er op diverse wijzen vaste overlegmomenten zijn, worden de resultaten ten opzichte van de doelstellingen regelmatig besproken en kan er snel bijgestuurd worden indien dat nodig is.
  • U kunt ervan op aan dat wij onze afspraken nakomen.
  • Onze mensen zijn gemotiveerd, werken graag bij u en bij ons. We waarderen hen, investeren in hen en geven hen waar ze rechtop hebben.
  • We investeren in ergonomische werkmaterialen en geven de medewerkers een juiste beloning zoals de cao dit aangeeft. Deze juiste behandeling komt u ten goede in de kwaliteit van het werk en de servicegerichtheid van onze medewerkers.
  • Voor het verrichten van specifiek periodiek onderhoud zetten wij de juiste specialisten in. Hierdoor weet u dat altijd de juiste kennis en ervaring aanwezig is.
  • U zult ons enthousiasme merken want wij willen graag dat u onze klant bent en bouwen graag een langdurige relatie met u op.