Een keurmerk met als doel het vertrouwen bij het bedrijfsleven en de particulier te vergroten bij afname van schoonmaak-, glasbewassing en specialistische reiniging. Het SIEV Keurmerk garandeert dat de organisatie altijd transparant, controleerbaar en conform gemaakte afspraken werkt.

Kenmerkend aan het keurmerk is dat het geen opgelegd keurslijf is, of wordt. Juist die zaken waarin MKB Schoonmaakbedrijven zich onderscheiden, worden door het Keurmerk benadrukt en getoetst. Elke aanvrager van het keurmerk kan door het maken van keuzes voldoen aan de criteria.

Minimale voorwaarde van het keurmerk is, dat het Schoonmaakbedrijf voor 60 procent dient te voldoen aan de criteria van het keurmerk, blijft elke organisatie zijn eigen identiteit houden.

Door de flexibiliteit en klantgerichtheid zullen MKB Schoonmaakbedrijven met SIEV Keurmerk zich kunnen onderscheiden. Toetsingscriteria die in het keurmerk zijn vastgelegd:

  • De Veiligheid, Gezondheid en Welzijn van haar medewerkers
  • De invulling van het maatschappelijk verantwoord ondernemen
  • Het vastleggen van afspraken met opdrachtgevers en de opvolging hiervan
Siev keurmerk